De werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling

Op 1 januari 2015 is de (aangepaste) werkkostenregeling (WKR) verplicht ingevoerd voor alle werkgevers in Nederland. De toepassing van deze regeling is vaak niet helemaal duidelijk met betrekking tot het organiseren van incentive reizen en evenementen. U kunt maximaal 1,2% van het totale fiscale loon van uw medewerkers onbelast aan vergoedingen c.q. beloningen besteden (zoals een computer, fiets of een incentivereis).

 

De aangepaste werkkostenregeling vanaf 1 januari 2020

De onbelaste ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) wordt vanaf 2020 verruimd. Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon van hun bedrijf onbelast vergoeden of verstrekken. Dat percentage gaat vanaf volgend jaar naar 1,7% over de eerste €400.000,- van het fiscaal loon. Daarboven geldt weer 1,2%. Binnen die onbelaste vergoedingen vallen bedrijfsuitjes, personeelsreizen, interne fun events, maar ook bijvoorbeeld kerstpakketten.

 

Onderscheidende bepalingen in de WKR

De volgende bepalingen zijn te onderscheiden:

Evenement op de werkplek

Indien een feest wordt georganiseerd op de werkplek van de werkgever/opdrachtgever, geldt voor de kosten van dit feest de nihilwaardering. Dit geldt ook voor eventuele consumpties (geen maaltijden).

Evenement op een externe locatie

Indien het evenement plaatsvindt op een externe locatie en uitsluitend is voor medewerkers (en bijv. hun partners) zal de totale factuurwaarde inclusief btw als belast loon kwalificeren voor de desbetreffende medewerkers.

Belangrijk: het gaat hier om de factuurwaarde inclusief btw. Bij een eventuele overschrijding van de vrije ruimte moet de werkgever 80% heffing betalen over dit bedrag.

Zakelijk evenement

Bij het organiseren van een zakelijk evenement, ongeacht de locatie, waarbij naast de werknemers ook zakelijke relaties zijn uitgenodigd, zal doorgaans het zakelijk karakter overheersen. Indien dit het geval is dan geldt er in zijn geheel een gerichte vrijstelling onder de WKR. Let op: het feestelijk karakter mag niet meer zijn dan 10%! Dit betekent dat het bedrag voor dit evenement niet ten laste gaat van de vrije ruimte. Het evenement moet vooraf wel worden aangegeven als ‘werkkost’.

 

Vrijstelling van de WKR

Onderstaande vrijstellingen zijn mogelijk:

  • Deelname van de medewerkers is op basis van verplichting (dus geen inschrijving of facultatief). Het is ook belangrijk om het zakelijke aspect en de componenten goed te omschrijven in het programma; bijvoorbeeld teambuilding, meeting en/of presentatie door een toeleverancier of organisatie met een relaties tot de business van het bedrijf;
  • Buiten de WKR vallen evenementen die door de personeelsvereniging worden georganiseerd en/of op de bedrijfslocatie plaatsvinden;
  • Noodzakelijkheidscriterium (belangrijk voor de Belastingdienst). In hoeverre is het deelnemen aan activiteiten noodzakelijk voor het goed functioneren van het personeel;
  • Reizen voor medewerkers die op een buitenlandse vestiging werken vallen buiten de WKR.

 

Aanvullende informatie WKR

Wilt u voor het organiseren van een incentive reis en/of evenement meer weten over het toepassen van de WKR? Neem dan contact met ons op via 070-3450932 of stuur een e-mail naar info@xcentive.nl.

 

Bovenstaande informatie is slechts informatief bedoeld. Wij adviseren u contact op te nemen met uw accountant en u gedegen te laten adviseren over de gevolgen van de WKR.