Maatschappelijk verantwoorde incentives geloofwaardig en effectief?

80% Van klanten hecht belang aan MVO

School in Afrika

School in Afrika

Volgens een onderzoek, gepubliceerd door MPI (meeting planners international), geeft maar liefst 80 procent een groeiend belang aan in de verwachtingen van klanten op MVO-gebied. 77 Procent koopt met veel genoegen bij ethisch en sociaal verantwoorde bedrijven, waarbij 68 procent zelfs bereid is meer te betalen voor producten als de leverancier zich aantoonbaar sterk maakt voor de maatschappij.

MVO met een verantwoord financieel resultaat is geen uitzondering

De samenleving is de laatste jaren significant veranderd door de economische ontwikkelingen. Individualisme maakt plaats voor een sociale samenleving. We gaan van een ‘mij’ naar een ‘wij’ economie. Bedrijven nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid op maatschappelijk en sociaal gebied. Zij ontwikkelen een MVO beleid en zetten hun ervaring en kennis in, om met creativiteit en goed management aan duurzame sociale veranderingen te werken. Unilever, Ikea, PostNl, Rabobank, KLM zijn o.a. koplopers op dit gebied.

Door als een (commerciële) onderneming te kijken naar een sociale en maatschappelijke lange termijn aanpak draagt dat niet alleen bij aan een betere wereld, maar ook aan een verantwoord financieel resultaat.

Maatschappelijke incentive programma’s klinkt mooi maar is het geloofwaardig en effectief?

Investeren in MVO kan ook leiden tot een beter bedrijfsresultaat door een sterkere band met personeel en relaties, imago verbetering en extra onderscheidend vermogen c.q. concurrentievoordeel.

Door zowel op korte als lange(re) termijn medewerkers en/of relaties actief betrekken en bij incentive programma’s met maatschappelijke elementen maakt een bedrijf het verschil. Het maatschappelijke beleid van een bedrijf wordt inzichtelijk, toegankelijk en voelbaar gemaakt voor de stakeholders. Woorden worden omgezet in daden. Dit leidt tot grotere motivatie en loyaliteit van bestaande relaties en medewerkers en trekt gewenst talent aan. Zo wordt synergie bereikt tussen commerciële en ideële doelstellingen.

Meerwaarde

Deze werkwijze wijkt af van de ‘conventionele’ incentives en vraagt ook om een andere aanpak. Een select aantal maatschappelijke acties lopen als een rode draad door een motivatiecampagne. Op basis van de maatschappelijke portfolio van een bedrijf kan een optimale motivatiemix worden samengesteld, waarvan de afzonderlijke acties elkaar onderling versterken c.q. meerwaarde creëren.

Onderdelen daarvan  kunnen zijn:

  • een samenwerking met een geschikt goed doel
  • een incentivereis met maatschappelijke activiteiten
  • recruitmentprogramma’s op locatie gekoppeld aan de doelstellingen van een hulporganisatie
  • teambuilding-programma’s met een sociaal karakter
  • personeels- of relatie-evenement dat het MVO-beleid tastbaar en voelbaar maakt
  • individuele maatschappelijke acties, zoals vrijwilligerswerk.

Op deze wijze wordt de maatschappelijke identiteit gekoppeld aan de bedrijfsnaam / het merk en gedragen door de gehele organisatie.

Een oprechte en consequente keuze voor maatschappelijke betrokkenheid en inzet leidt tot duidelijke en onderscheidende beeldvorming, sympathie en hoge PR-waarde.

Case Kinderen-Kennis-Kapitaal

Surf voor een voorbeeld naar de case Kinderen-Kennis-Kapitaal

http://www.impaction.nl/case-humanitair.html

Personeel en relaties motiveren… én betrekken bij uw maatschappelijke beleid. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan bij Impaction 070-3450932, info@impaction.nl