MAATSCHAPPELIJK

impaction - humanitair - ontwikkelingsmedewerksters met donkere kinderen

Impact met Impaction 

Een vernieuwend maatschappelijk motivatieprogramma

Inspelend op de ontwikkeling van een grotere maatschappelijke betrokkenheid bij bedrijven en de trend van duurzaam toerisme heeft incentivespecialist Xcentive het maatschappelijke motivatieconcept Impaction ontwikkeld.

Realisering commerciële en ideële doelen

Uitgangspunt bij het Impaction concept is de combinatie van commerciële en ideële doelen. Incentive programma’s met een duidelijke meerwaarde zonder dat deze extra marketinggeld hoeven te kosten.

Motivatieprogramma’s op maat

Aansluitend op uw MVO-beleid, uw specialisme of uw imago kan Xcentive in samenspraak met u een maatschappelijke motivatiecampagne (communicatie, bedrijfs reizen-, evenementen-, meetingprogramma’s) op maat ontwikkelen. Geen adhoc acties maar duurzame campagnes voor de langere termijn.

(c) 2006 Bonnie Jacobs